MANUFACTURA EPIKURA


tomasz mrozowski

MANUFACTURA EPIKURA - Tomasz Mrozowski | ur.1973 | mieszka i maluje w Mielcu, a właściwie w jego niedalekiej okolicy. Ukryty przed światem w pięknym miejscu, głównie nocami poświęca się swojej pasji w szczególności malarstwu i ceramice.

Poniżej znajduje się galeria niektórych prac malarskich i rzeźbiarskich Tomasza Mrozowskiego. Dzieła podzielone zostały na kilka tematów takich jak konie, martwa natura, pejzaż i postać.

PORTFOLIO PRAC

PORTFOLIO


WYDARZENIA


symbiosisSYMBIOSIS - zaistniały fakt ścisłego współżycia pomiędzy organizmami, zakorzeniony w przeszłości, tkwiacy w teraźniejszości z ukrytą w sobie nadzieją na ciąg dalszy w przyszłości. Symbioza daje inny sens życia, który nie tkwi w kolejnych dniach, ani godzinach, ani minutach, ani sekundach następujących po sobie. Ona prowokuje i pokonuje czas, który przestaje być istotą samą w sobie. Symbioza jest autentyczną relacją, w której na pytanie: „ Co pozostaje?” - odpowiedź jest zawsze jedna: „To co się otrzymało”.

symbiosisDOTYK - Pierwsza indywidualna wystawa Tomasza Mrozowskiego została przygotowana w trochę odmienny sposób. Nie znajdziemy tu okresów, chronologii i chyba nie uda się nam zaobserwować ewolucji artysty ponieważ większość prac pochodzi z dojrzałej fazy twórczości. Raczej chodzi tu o pewną intymną historię, która nie daje się opowiedzieć słowami. Oczywiście, możemy określić co na obrazach widzimy. Hipotetyczne propozycje mitycznych postaci, inspiracje muzyczne, fragmenty wspomnień z podróży, dzieci artysty a nawet jego samego. Ale samą historię musimy odczytać i zinterpretować sami. Do przedstawionych sytuacji musimy dopisać uczucia, atmosferę i wydarzenia. Dopowiedzieć nawet to, co sami chcielibyśmy przeżyć. Harmonia kolorystyczna i łagodna bezpośredniość - tak można chyba określić wspólne cechy prac, które możemy oglądać. Dużo wrażeń, tajemnic, domysłów i niepokoju. Ta różnorodność to jak zmysł dotyku, który jest w zasadzie kombinacją odczuwania ciepła, zimna, nacisku i bólu.

- Krzysztof Gładysek

Powyżej znajduje się galeria niektórych prac malarskich i rzeźbiarskich Tomasza Mrozowskiego. Dzieła podzielone zostały na kilka tematów takich jak konie, martwa natura, pejzaż i postać.

PORTFOLIO PRAC

KONTAKT